ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ “อาหารไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai Select” มากกว่า 60 ร้าน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษและมีบริการอาหาร/เครื่องดื่มสมนาคุณ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการ

นอกจากนี้ จะได้รับคูปอง 1 ใบ จากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพื่อลุ้นชิงโซคของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X และลุ้นของรางวัลมากมาย เช่น เบียร์ไทย น้ำผลไม้ ข้าวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทานอาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับฉลาก และของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ “อาหารไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai Select” มากกว่า 60 ร้าน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษและมีบริการอาหาร/เครื่องดื่มสมนาคุณ สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการ

นอกจากนี้ จะได้รับคูปอง 1 ใบ จากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพื่อลุ้นชิงโซคของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X และลุ้นของรางวัลมากมาย เช่น เบียร์ไทย น้ำผลไม้ ข้าวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทานอาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับฉลาก และของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565

都府県
東京都内のレストラン
ผลการค้นหา : 68 ร้าน