オンラインイベントオンラインイベントオンラインイベントオンラインイベ

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ “เพลงไทย” และให้เพลงไทยเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมที่สวนสาธารณะโยโยกิมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักและชื่นชอบประเทศไทยในวงกว้าง จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยในช่วง 3 ปีล่าสุด (2560-2562) มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณปีละ 300,000 – 350,000 คน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นทุกปี

อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในญี่ปุ่นและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้การจัดงานเทศกาลไทยปี 2563 ต้องระงับไป และในปี 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับการจัดงานเป็นรูปแบบ hybrid ในหัวข้อ “ละครไทย” ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีการถ่ายทอดทางสื่อสังคมออนไลน์จากห้องส่งที่ประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์​การแพร่ระบาด

การจัดงานในปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “T-POP” นี้ จะเป็นการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย งานนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องไทยสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จับตามองของประชาชนและสื่อญี่ปุ่น เป็นสื่อกลางซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดกระแสความชื่นชอบประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย สืบต่อมาจากปรากฏการณ์กระแสนิยมละครไทยภายในญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็ยังคงเน้นการส่งเสริมความเป็นไทยใน 3 ด้าน เช่นเดียวกับการจัดงานที่สวนสาธารณะโยโยกิ ได้แก่ วัฒนธรรมไทย อาหารไทย และสินค้าไทย

กำหนดการ

1. ชื่องาน งานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2565 / Thai Festival in Japan 2022
2. หัวข้องาน “T-POP”
3. วันและเวลา
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประเทศไทย 12.30 –14.00 น. / เวลาประเทศญี่ปุ่น 14.30 – 16.00 น.: คอนเสิร์ต T-Pop Stage Show: Special Episode with Thai Festival in Japan ไลฟ์สดทางออนไลน์จากประเทศไทย
ปลายเดือนเมษายน 2565: พบกับกิจกรรม Dance Challenge คลิปสุดพิเศษจากศิลปินและinfluencers ชาวไทยและญี่ปุ่น และสารคดี T-Pop History
วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565: จัดแคมเปญพิเศษ “อาหารไทยใกล้ตัว” และ “สินค้าไทยใกล้ตัว” เพื่อเสนอทางเลือกในการซื้อหาและจับจ่ายอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ไทยที่สะดวกสบาย ใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเดินทาง และสามารถซื้อทางออนไลน์ในช่องทางที่สะดวกได้ด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เพลงป็อปไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย และเสน่ห์ของไทย ผ่านเพลง T-Pop ทางออนไลน์เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าไทยและอาหารไทย และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ พรนิมิต (คุณตั้ม) ผู้วาดการ์ตูนน้องมะม่วง ออกแบบโปสเตอร์ให้กับงานเทศกาลไทยเป็นพิเศษอีกครั้ง

คุณวิศุทธิ์ฯ เป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และมีผลงานที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งไทยและญี่ปุ่น ในหลากหลายด้าน ทั้งแฟชั่น ภาพยนตร์ การ์ตูนและดนตรี และมีแฟนคลับคนญี่ปุ่นจำนวนมาก